....

    Hij heeft zijn leven lang zijn schrijven en al zijn manuscripten voor anderen verzwegen, omdat hij steeds het gevoel had dat niet hij, maar de taal sprak, maar nu zwijgt alles wanneer »hij« zijn woord tot de dingen richt.