....

    Ergens waar het fluisteren niet uit de mond voortkomt, maar ontstaat wanneer men de ogen knippert.