....

    Het liefste van al vouwt hij beminnelijk zijn melancholie tot origami, en plooit dan sierlijke zwanen.