....

    Zijn leven lang heeft hij zijn schrijven en al zijn manuscripten voor anderen verzwegen, omdat hij steeds het gevoel had dat niet hij, maar de taal sprak. Nu zwijgt alles wanneer »hij« zijn woord tot de dingen richt.