....

    De nijd tussen de spinnen voor het beste plaatsje. De liefde tussen de spinnen – maar voor wat? Elkaar? De erotiek misschien? Wanneer twee spinnen elkaar met de benen omhelzen. Hun benen weten hoe ze moeten liefhebben. Hoe spinnen met één van hun acht ogen verlekkert uitkijken (lees: roerloos geduld uitoefenen) naar fruitvliegjes! De vergissing – wespen! De hoogmoed: meikevers. Het geduld, dito honger, van de spinnen... De dag die in het Oosten aanbreekt: de nacht in fijne druppeltjes uitgezift in hun webben. De fijnzinnigheid: de spin kijkt tevreden in haar web als in een spiegel, in haar verwerkelijkte val, haar woonst, haar territorium. Spinnen die geen hoogte kennen. Spinnen als psychiaters aan de sofa. Drie paar benen gekruist, terwijl één been intellectueel aan hun snor punt.