...

Wanneer hij beginnende zijtakjes of een nieuw blad aan zijn plantjes opmerkt, is het telkens zo als werd er plots aan de deur geklopt.