....

Ergens waar wanneer men ziek is men een dag en een nacht in een boom moet gaan zitten.