....

    'En het was bij Ivan Pasha dat ik ervoer dat je verdriet nooit kan loslaten, enkel delen.'

      Uit: Gefluisterd worden. (in ontwikkeling)