....

    Moed of zelfspot? De stotteraar die gin-gini bestelt.