....

Ergens waar men »ik« zegt telkens wanneer men zich verveelt.