....

    Alles moet nog eens gedacht worden. Alles wordt één keer herhaalt. Alle wensen die je had nog één keer uitgesproken. Alle gedachten, vervloekingen en excuses – nog één keer gedeeld. Alle angsten nog één keer doorleeft. Alle twijfels en verwarringen, misvattingen en dwalingen – nog één keer begaan. Alle ogen die fonkelen nog één keer aankijken. Alle blos nog één keer geblozen. Alle lippen nog één keer gekust. Alle voorzichtige handdrukken nog een keer voorzichtig geven. Alle bestellingen nog één keer geplaatst. Alle vertragingen nog eens doormaken, files nog een keer in te staan, gemiste treinen nog één keer te moeten missen – alles nog een keer alles. Wij leven dubbel. Wij leven uitvergroot, en iedere ervaring is reeds – een verdubbeling of voorafspiegeling van alles.

    Weet: het gaat niet en nooit om alles – maar slechts om de spiegel die in ons is en het toont.