....

    De hanen uit de vroege achtertuinen van mijn kindsheid, die allen in mijn bewustzijn bestonden, toch nooit heb ik ze gezien, die zich hees krijsten om te kunnen zijn.