....

Na het uitlezen gaat hij zijn boeken telkens met een boormachine te lijf.