....

    De hoogsensitieve werkmannen, bedacht niet de minste geluidoverlast te veroorzaken.

    Met een geschouderde zak cement wandelen zij op de tippen van hun tenen. Om de slaap van de rechtvaardige gezinnen of net die dag een uitverkoren gelukkige niet te verstoren, starten zij ten vroegste om tien uur. Laat er iemand toch een hamer vallen, kijken alle collega’s aanmanend de schuldige aan tot die zich in verlegen gebaren blozend excuseert.

    Wanneer zij hun boormachines boven halen weerklinkt er geen kabaal, maar klassieke muziek. Het is een zegen der techniek, en overal uit de stad waait Beethovens zevende, Mahler, Debussy. 

    Wanneer één werkman een Engelse Sleutel nodig heeft ontstaat er op de werf een spoor aan gefluister. Schouder aan schouder staan de overgevoelige werkmannen naast elkaar, een ketting aan fluisterende werkmannen, werkende fluisteraars, die achter getrokken handen een voorwerp benoemen, tot deze lieve werkmannen dit gereedschap in de omgekeerde richting, hand in hand en met een beleefde, dienstige knik door de knieën, aan elkaar overhandigen.