....

    Een paar keer per jaar verschralen de mensen hun lippen tot geheime hiëroglyfen, die slechts de gevoeligste vrijers ontcijferen.