....

Basil_IVjpg


    De fijngevoelige, doch megalomane Russische Tsaar Vasili de vierde, beval gedurende zijn regeerperiode (1606-1610) jaarlijks de omtrek van de dames hun polsjes te documenteren.