....

    De mestkever rolt zijn balletje verder. Dagelijks een essentie te bepotelen groter dan zijn wezen. De mestkever kent geen taal. De mestkever begrijpt jouw vragen niet. Bewegen in een naamloos doel zonder richting of centrum. De mestkever rolt geen vraagteken verder. De mestkever heft de planeet op.

    Of de eksters, die het glanzen van de zilveren lepels kennen, het kunnen begrijpen? Of de scarabeeën, die vertrouwd zijn met de geheimen van de Farao, in de lach schieten?

    De mestkever die dankbaar de armen spreidt. De mestkever die onuitgeknuffeld geraakt. De mestkever in een gevoeligheid, die niemand begrijpt.