....

    Ergens waar in een naamloos gezicht een geluksmoment van vroeger je toelacht.