....

    Ivan Pasha roteerde in het paleis onder zeven koepels, verwerkelijkte dagen in zeven kleuren, sliep onder de zwaartekracht van zeven namen, oog in oog met het licht van dagelijkse planeten, indommelend aan die iedere dag iets anders warm aanvoelende moederhand. Het was een worden in zeven getijden, een saturatie in zeven kamers, een opluchting in zeven omhelzingen. Hier tikte tijd in zeven nuancen. Hier klopte in zeven verschillende hartslagen het worden, fluisterden in zeven verschillende vrouwen aan adem de woorden. Hier keek Ivan Pasha in de ogen en fluisterde het worden in zevenvoud terug. 

        
Uit: Gefluisterd worden.