....

Iemand die uit dankbaarheid ieder mens die hij ontmoet een brief stuurt met de beschrijving van diens ogenkleur. Niemand die zich opnieuw bij hem meldt.