....

Ergens waar men termieten als huisdieren houdt en in de heuvels die ze aanleggen jaarlijks een bad neemt. Ja, alles wat daar uit de grond komt is wel heilig. Mollen, mieren of pieren – rond het zand van hun putten en bergjes die ze aanrichten verzamelen zich pelgrims en knielen de mensen.