....

Iemand die de gave heeft mensen perfect te verstaan – iedereen wantrouwt hem.