....

    Een dier dat de gave heeft alle werken van Hegel te reciteren. Wetenschappers die het niet verstaan. Creationisten die het ontkennen. Filosofen die ermee in discussie treden. Kinderen die hem natekenen.