....

    Twee nachten vrede, die dromen verleden tijd.